Sản phẩmTin hot

Tranh Khổng Minh

Tranh Khổng Minh là bức tranh vẽ lại chân dung của Gia Cát Khổng Minh trong Tam Quốc Chí. Ông là một nhà quân sự, chính trị gia, chiến lược gia và là một nhà tiên tri xuất chúng trong lịch sử Trung Quốc. Ông phò giá giúp vua Lưu Bị phục dựng triều đại Hán. Là một nhân vật quan trọng giúp nước Thục bấy giờ giữ được thế chân vạc. Không những thế, ông còn là ông tổ của chiến lược quân sự “Bát trận đồ”, Liên nỏ (Nỏ Liên Châu, tên bắn ra liên tục), phát minh ra Khổng Minh đăng (tức đèn trời), cha đẻ của bánh màn thầu nổi tiếng của nhân dân Trung Hoa.

tranh khổng minh cầu gió đông

Hiệp Hội Tranh Việt giới thiệu bài viết về Ngọa Long Tiên Sinh.

Gia Cát Khổng Minh là ai ?

Tiểu sử

Gia Cát Lượng là người đất Dương Đô ( nay là tỉnh Sơn Đông ). Gia Cát Lượng (181 – 234), tự là Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh. Ông là quân sư xuất chúng của Lưu Bị nước Thục. Ông mồ côi từ bé, thuở trẻ thường tự ví tài mình như Quản Trọng, Nhạc Nghị. Sau ông tị nạn sang Kinh Châu rồi đến ở đất Nam Dương thuộc vùng Long Trung, chỗ ở có trái núi Ngọa Long cương, nhân thế tự gọi là Ngọa Long tiên sinh, tự mình cày ruộng, thích làm ca từ theo khúc “Lương Phủ Ngâm”.

Ông có 3 anh em, anh cả Gia Cát Cẩn làm quan bên Đông Ngô, em thứ là Gia Cát Quân làm quan đại thần cho nước Thục Hán cùng với ông, em họ Gia Cát Đản làm quan cho Tào Ngụy. Trong gia tộc Gia Cát, Gia Cát Lượng là người tài giỏi nhất.

ngọa long tiên sinh

Vợ ông là Hoàng Nguyệt Anh, là một người kém nhan sắc nhưng rất giỏi. Ông có 4 người con, 3 con đẻ, 1 con nuôi. Con trai cả là Gia Cát Chiêm nối nghiệp ông phò nhà Thục Hán. Hai con gái để là Gia Cát Quả và Gia Cát Hoài, con gái nuôi là Gia Cát Kiều.

Tài năng của Khổng Minh không chỉ dừng ở những lĩnh vực ấy. Với người Trung Quốc, Gia Cát Lượng còn là nhà tiên tri vô cùng vĩ đại. Ông được mệnh danh là người “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”. Ông có tài tiên tri mọi việc cực chuẩn xác.

Tham khảo thêm mẫu>>>>>>>> Tranh Quan Công

Sự nghiệp

Khi Lưu Bị ở Tân Dã, muốn đánh đuổi quân Tào khôi phục triều Hán. Có mách bảo “ Bọn nho sinh đời nay chỉ là một phường tục sĩ, hạng tuấn kiệt chỉ có hai người, đó là Ngọa Long và Phượng Sồ. Ngọa Long là Gia Cát Khổng Minh, Phượng Sồ là Bàng Thống tự Sỹ Nguyên.

tranh thủy mặc gia cát khổng minh

Lưu Bị 3 lần đến lều cổ của Khổng Minh mời Khổng Minh ra giúp, tôn ông làm quân sư. Lúc bấy giờ Lưu Bị 47 tuổi còn Khổng Minh mới 27 tuổi. Khổng Minh ra giúp Lưu Bị cùng Tôn Quyền đánh bại Tào Tháo lấy được Kinh Châu, dựng nên nước Thục. Cùng với Tào Ngụy ở phía Bắc, Ngô ở phía Đông làm thành thế chân vạc. Lưu Bị lên ngôi hoàng đế, Khổng Minh làm Thừa tướng, cùng Lưu Bị một lòng khôi phục lại giang sơn nhà Hán.

Tham khảo>>>>> Tượng Khổng Minh

Tính cách

Từ thuở 18, 19 tuổi Khổng Minh đã cùng các bạn như Từ Thứ, Mạnh Công Uy, Thạch Quảng Nguyên dứt bỏ lối học hoa hòe hoa sói thịnh hành lúc bấy giờ mà đi vào con đường “học dĩ chí dụng” “Dĩ nho vi thể, dĩ pháp vi dụng”. “Nho pháp đồng qui” “Vương bá tạp dụng”.

Khoảng từ 22 đến 23 Khổng Minh lấy vợ, tuy là thân phận công tử nhưng vợ ông rất xấu. Đến nỗi ngay ca dao của Việt cũng có câu (xấu như vợ ông Gia Cát). Chuyện lấy vợ của Khổng Minh thật cực kỳ đơn giản, sách Tương Dương ký chép: Hoàng Thừa Ngạn nói với Khổng Minh: nghe nói anh muốn lấy vợ, lão có đứa con gái xấu xí, tóc vàng da đen nhưng rất hiền thục, anh chịu chăng? Khổng Minh gật đầu. Hoàng Thừa Ngạn cho cưới ngay. Ai cũng buồn cười chế diễu. Miền Tương Dương hiện nay vẫn còn lưu truyền câu tục ngữ: Mạc tác Khổng Minh trạch Phụ, Chỉ đắc ả Thừa sú nữ. (Đừng bắt chước Khổng Minh chọn vợ. Chỉ lấy được mụ xấu như ma)

Tầm ảnh hưởng

Khẳng khái tiên sinh bão tất thi Mãn hoài u tư hữu thùy tri Vu kim nhất phiền sương đài thạch Thắng tự Tương Dương trụy lệ bi.

Tào Tháo, Khổng Minh, Chu Du cùng xuất thân thư sinh, cùng vì đại loạn mà lên vũ đài chính trị. Cả ba cùng ở địa vị cao nhất, nhưng riêng Khổng Minh vượt hẳn hai người kia về phong độ nho nhã thư sinh. Cái thái độ nho nhã thư sinh ấy qua ngòi bút La Quán Trung càng trở nên tuyệt diệu. Khiến người đọc Tam Quốc chí diễn nghĩa đoạn Huyền Đức tam cố thảo lư tưởng như cũng tắm gội khí chất thư sinh đó.

tranh ngọa long tiên sinh

Gia Cát Lượng lên vũ đài chính trị lúc còn là một thanh niên chưa đầy ba mươi tuổi, trong khi Lưu Bị đã 49 tuổi. Quá nửa đời lăn lộn xông pha, nay Lưu Bị chịu nghe theo một thư sinh mặt trắng thì quả cái đức khiêm hư của Lưu Bị đáng cho đời sau noi gương vậy.Ông là người có tầm ảnh hưởng nhất đến cục diện tam quốc phân tranh lúc bấy giờ. Giúp Lưu Bị xây dựng lại nhà Thục Hán từ lúc chưa có gì, lên đến ngang hàng với nhà Ngô và Tào Ngụy.

Ý nghĩa hình ảnh của Khổng Minh

Về tài trí

Ngoại giao là trên hết

Gỡ thế bí cho Lưu Bị là tài ngoại giao của Khổng Minh. Khổng Minh thường nói: “Đạo có ba đặc điểm: sự, thế và tình. Sự cơ đến mà không biết ứng không phải là trí. Thế cơ động mà không biết mưu đồ, không phải là giỏi. Tình cơ đến mà không biết hành động, không phải là dũng.” Tình cảnh sự việc và thế lực của Lưu Bị sau khi chạy dài ở cầu Trường Bản.

tranh khổng minh tiên sinh
tranh khổng minh tiên sinh

Chẳng những vậy trí ấy, giỏi ấy, dũng ấy còn tạo nên một tình thế đặc biệt. Đại cục là chia ba chân vạc, cá nhân Lưu Huyền Đức là tay trắng khởi nghiệp chiếm Kinh Châu, Thục nhỏ hoá lớn, không thành có.

Gia Cát Lượng vận động xoay chuyển thành thế tam phân không nhờ binh hùng, lực mạnh. Tất cả vốn liếng của ông chỉ là nước bọt biện thuyết. Sức lực biện thuyết của ông rộng lớn mãnh liệt như lời cổ nhân nói: “Khả dĩ lãnh quyền uy nhi lập quyền uy, thăng giáp binh nhi tự vi giáp binh.”

tượng khổng minh
tượng khổng minh

Biện thuyết không phải là khuất phục cái miệng người khác mà chủ yếu là khuất phục nhân tâm. Muốn khuất phục nhân tâm người biện thuyết phải đầy đủ bốn đức tính: Cơ, dũng, trí, biến.

: Xét thời, xét thế nhân lợi thừa tiện.

Dũng: Quyết đoán quả cảm, làm và tin những điều thiên hạ còn do dự sợ sệt.

Trí: Biết rõ sự lý, thông đạt nhân tình, giải quyết giỏi giang.

Biến: Thay đổi không ai liệu được.

Tham khảo thêm>>>>>>>Tranh Tứ Quý đẹp

tranh khổng minh
tranh khổng minh

Tư tưởng chính trị

Chính sách mà Gia Cát trình bày với Lưu Bị tại Long Trung khái quát mấy điểm chủ yếu đi theo thứ tự dưới đây:

1) Hòa hiếu với Đông Ngô.

2) Chiếm đất Thục làm căn cứ khởi nghiệp.

3) Ổn định nội bộ.

4) Chống giữ với các lực lượng bên ngoài.

5) Bình định man tộc.

6) Hưng binh đánh Ngụy.

Muốn diệt Tào Ngụy khôi phục nhà Hán thì cứ xoay quanh những điều này sẽ thành công. Nếu không tuân theo sẽ thêm khó khăn và dẫn tới họa diệt vong.

tranh 3 lần đến lều cỏ

Cách dùng người

 1. Dùng đúng sai để xét lập trường, chí hướng: Người không thể phân biệt phải trái, không có lập trường tỉnh táo, cứ mãi mơ hồ, trắng đen lẫn lộn thì khó giao trọng trách. Đó cũng là những người không trung thành, dễ mang lòng phản trắc, ngậm máu phun người
 2. Dùng rượu để xét tính cách: Mỗi người lại có cách uống rượu và cách say rượu khác biệt. Nhìn phong thái của mỗi người trong bữa tiệc rượu có thể xét đoán được phần nào tính tình và con người của họ vậy.
 3. Dùng lợi để xét lòng liêm chính: Đứng trước lợi lộc, công danh, bạc tiền, mỹ nữ, nếu là người tham lam thì dễ bộc lộ bản chất, “lòi đuôi chuột”.
 4. Dùng thời hạn để xét chữ tín: Nếu không có thành tín, đừng nói làm việc lớn, chỉ làm người thôi e rằng cũng quá sức.
 5. Dùng nguy khốn để xét dũng khí: Đặt người ta vào trong nghịch cảnh có thể thấy được dũng khí và tính khí của họ. Trong lúc quẫn bách, người ta dễ nảy sinh những suy nghĩ, hành động tiêu cực. Đứng trước áp lực, ai vẫn có thể giữ được bình tĩnh thì mới đáng mặt anh hùng, có thể giao việc lớn.

Hơn 20 năm Khổng Minh duy trì sách lược xung quanh 6 yếu tố đó. Đã làm cho nước Thục trở nên lớn mạnh.

tranh gia cát khổng minh thủy mặc

Về nhân cách

Lý tưởng trị quốc của Gia Cát Lượng dựa vào Nho giáo, đề cao chữ “Nhân”.

1, Việc lớn bắt đầu khó, việc nhỏ bắt đầu dễ (Nguyên văn: Đại sự khởi đầu nan, tiểu sự khởi đầu dị). “Đại sự khởi đầu nan, tiểu sự khởi đầu dị”.

2, Lười nhác thì không thể tinh thâm, nóng nảy mạo hiểm thì không thể lý tính. Nguyên văn: Đãi mạn tắc bất năng khai tinh, hiểm táo tắc bất năng lý tính.

3, Trẻ khỏe không gắng sức, già cả chỉ đau thương. Nguyên văn: Thiếu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ thương bi.

4, Không đạm bạc lập chí chẳng nên, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi. Nguyên văn: Phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn.

5, Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Nguyên văn: Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ. Cần mẫn cặm cụi, vắt kiệt tâm can sức lực, cho đến tận khi chết mới thôi.

tranh khổng minh tiên sinh

6, Kết giao quyền thế, lợi ích, khó mà lâu bền. Nguyên văn: Thế lợi chi giao, nan dĩ kinh viễn. Xây dựng kết giao dựa trên quyền thế và tài lợi, khó mà lâu dài được.

7, Người trí lớn cần có người tài giỏi phò trợ, những người thân tín tin tưởng được. Không thì khó mà thành công.

8, Chớ cậy tài mà kiêu ngạo với người, chớ vì được sủng ái mà tác oai tác quái, hống hách ngang ngược.

9, Chí hướng nên cao xa. Nguyên văn: Chí đương tồn cao viễn. Làm người, cần xác lập chí hướng to lớn cao xa.

Ý nghĩa Khổng Minh trong phong thủy

Theo phong thủy tranh Khổng Minh là một trong những vị quân sư biểu trưng cho trí tuệ. Sự thông minh và uyên bác có lợi cho học hành thi cử và trong công danh sự nghiệp. Tượng Khổng Minh thích hợp cho các nhà lãnh đạo, cố vấn, chuyên gia quân sự. Vì mang tới sự thông minh, uyên bác có lợi cho học hành và trong thi cử.

tranh khổng minh cầu gió đông

Theo phong thủy thì Khổng Minh là vị thần thánh chuyên trấn áp hung khí, chống lại tà ma ngoại đạo. Đối với người làm quan trong quân đội, công an, pháp luật…, treo tranh Khổng Minh sẽ giúp tạo được sự uy nghiêm, được trí dũng và hóa giải việc bị tiểu nhân chơi xấu.

 • Khai thông trí tuệ: Tranh Khổng Minh giúp gia chủ tăng cường kiến thức sâu rộng, mở mang trí tuệ, suy nghĩ sắc sảo sáng tạo.
 • Công danh sự nghiệp thăng tiến ổn định: Tranh Khổng Minh giúp gia chủ yên tâm công tác, kinh doanh vì phía sau luôn có người phò trợ.
 • Hóa giải tà khí cho ngôi nhà: Tranh Khổng Minh có thể trấn áp khí độc, chống tà ma và quỷ dữ. Bởi Gia Cát Khổng Minh là một người tinh thông ngoại đạo. Nâng thêm sự uy nghiêm, trí dũng mạnh cường, khẳng định vị thế cho gia chủ. Hóa giải việc xấu.

Cách treo tranh Khổng Minh

Những nơi thích hợp

 • Thích hợp nhất là treo tranh Khổng Minh ở phòng khách và phòng làm việc
 • Treo tranh Khổng Minh ở những nơi tôn nghiêm, tránh nơi ồn ào thị phi
 • Treo tranh Khổng Minh nơi cao ráo thoáng đãng
 • Treo tranh nơi thanh tịnh có không gian tốt
 • Treo tranh Khổng Minh hướng Đông Bắc sẽ được trợ giúp về chuyện học hành tri thức.
 • Treo tranh Khổng Minh ở hướng phía Nam, sẽ được trợ giúp về danh vọng
 • Treo tranh Khổng Minh ở hướng Bắc, sẽ được trợ giúp về quan lộc
tranh khổng minh

Những nơi không thích hợp

 • Tránh treo tranh ở những nơi ẩm thấp, tăm tối
 • Tránh treo tranh hướng về phía phòng tắm hay nhà vệ sinh
 • Không treo tranh quá thấp không xứng với tầm
 • Không treo tranh Khổng Minh trong phòng bếp hay phòng ngủ.
 • Không treo tranh phía ngoài ngôi nhà hoặc ngoài trời
tranh tam cố thảo lư

Related Articles

Back to top button